Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Laiveniece, Diāna (red.). Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, XVII/XVIII. Liepāja: LiePA, 2022. 529 lpp.

Katrs, kas raksta, zina, cik reizēm grūti ir uzrakstīt pat to, kas ir labi izprasts, saprotams un kam jēga pašam savā galvā ir pietiekami skaidra. Ir dienas, kad starp mūsu idejām, domām un vārdiem, teikumiem rodas grūti pārvarama barjera, īpaši – kad vārdi un teikumi jāuzliek uz papīra vai jāvizualizē displejā. Tomēr, neraugoties uz visiem šķēršļiem starp domu un vārdu, multilingvālā zinātnisko rakstu krājuma „Valodas apguve: problēmas un perspektīva” dubultnumurā (XVII/XVIII) lasītāju vērtējumam tiek piedāvāti 30 raksti, kurus veidojuši 39 autori no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Vācijas, Krievijas, Slovākijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Rumānijas.

Krājumā pamatā ir referāti, kas nolasīti Liepājas Universitātes 17. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2020. gada 22. maijā un 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2021. gada 14. maijā. Izdevums sakārtots četrās daļās:

  • Valodas apguve bērnībā.
  • Svešvalodu apguve vidusskolā, studiju procesā un mūžizglītībā.
  • Mācību līdzekļi, materiāli un teksti valodu apguvei.
  • Valodu skolotāju profesionālās kompetences pilnveide.

Krājumā iekļautie raksti ir anonīmi recenzēti un indeksēti EBSCO datubāzē, kā arī elektroniski pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā. Krājuma rakstiem ir piešķirts DOI indekss, un tie ir reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref.


Krājuma pilns teksts ir pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/1055516.html