Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Laiveniece, Diāna (red.). Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XVI. Liepāja : LiePA, 2020. 368 lpp.

Lietišķā valodniecība apvieno lingvistikas pētījumus, kas noderīgi reālu dzīves problēmu risināšanai. Svarīga lietišķās valodniecības daļa ir valodu apguve – katru dienu miljoniem cilvēku pasaulē velta savu laiku kādas jaunas valodas apguvei ļoti dažādu iemeslu pēc.

Sešpadsmitajā Liepājas Universitātes (LiepU) zinātnisko rakstu multilingvālajā krājumā „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” iekļauti raksti, kas atsedz gan dzimtās valodas, gan svešvalodu apguves problemātiku, sākot no pirmsskolas izglītības līdz pieaugušam valodas apguvējam. Krājumā pamatā ir referāti, kas nolasīti LiepU 16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2019. gada 17. maijā.

Krājumā iekļautie raksti ir anonīmi recenzēti un indeksēti EBSCO datubāzē, kā arī elektroniski pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā.


Krājuma pilns teksts ir pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/765953.html