Starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” notiek Liepājas Universitātē nu jau septiņpadsmito reizi.

Liepājas Universitāte ir lielākais zinātnes un izglītības centrs Latvijas rietumos – Kurzemē. Tās saknes ir meklējamas 1945. gadā, kad darbu uzsāk Liepājas pedagoģiskā skola. Universitātes statusu augstskola iegūst 2008. gadā.

Liepājas Universitātes četrās fakultātēs – Dabas un inženierzinātņu fakultātē, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē, kā arī Vadības un sociālo zinātņu fakultātē – izglītību iegūst vairāk nekā 1300 studentu. Atsevišķos studiju virzienos (valodniecībā, mākslā, pedagoģijā) universitāte piedāvā pilna cikla studijas bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

2020. gada vasarā Liepājas Universitāte svinēs savu 75. jubileju un ieies tajā ar pārliecību par savu zinātnisko kapacitāti, studentu ieinteresētību un mācībspēku atdevi studiju procesā.

Liepāja ir Latvijas trešā lielākā pilsēta ar apmēram 70 000 iedzīvotājiem.

Liepāja pozicionē sevi kā kultūras, tūrisma un sporta pilsētu. Pilsētas kultūras tēlu veido Liepājas teātris ar vairāk nekā simt gadu vēsturi un Liepājas simfoniskais orķestris, kura mājvieta ir tikko uzceltā Eiropas līmeņa koncertzāle „Lielais dzintars”. Savukārt vasarā Liepāja kļūst par mājvietu mūzikas festivāliem, brīvdabas koncertiem, pludmales un pilsētas svētkiem, kā arī starptautiskām sporta sacensībām.

Neatņemama pilsētas sastāvdaļa ir tās atrašanās vieta – pie Baltijas jūras. Jūra iedvesmo, relaksē un uzmundrina, kā arī sniedz izklaides rāmos vasaras vakaros.

Konference notiek Liepājas Universitātes galvenajā ēkā, kas apjomīgus atjaunošanas darbus piedzīvoja 2018. gadā. Restaurētajā universitātes aktu zālē, kas, saglabājot savu gadu desmitiem krāto vēsturi, ļauj justies 21. gadsimtam piederīgiem, var pulcēties vairāk nekā divi simti cilvēku.