Pieteikums

Uzstāšanās valodā
Līdz 850 rakstu zīmēm uzstāšanās valodā
Līdz 8 terminiem
Tikai zinātniskā raksta autoriem
Līdz 850 rakstu zīmēm raksta valodā
Līdz 8 terminiem