Pieteikums

Uzstāšanās valodā
Līdz 850 rakstu zīmēm uzstāšanās valodā
Līdz 8 terminiem

Referentiem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2021. gada 25. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2021. gada 3. maijam

Tikai zinātniskā raksta autoriem
Līdz 850 rakstu zīmēm raksta valodā
Līdz 8 terminiem

Zinātnisko rakstu autoriem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2021. gada 25. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2021. gada 3. maijam. Rakstu lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2021. gada 31. jūlijam (liepu.vapp.lapp@gmail.com)