Pieteikums

Uzstāšanās valodā
Līdz 850 rakstu zīmēm uzstāšanās valodā
Līdz 8 terminiem

Klātienes referentiem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2019. gada 21. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2019. gada 5. maijam

Neklātienes referentiem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2019. gada 21. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2019. gada 5. maijam. Neklātienes referāta video failu un prezentāciju lūdzam pievienot konferences mājaslapā līdz 2019. gada 5. maijam

Tikai zinātniskā raksta autoriem
Līdz 850 rakstu zīmēm raksta valodā
Līdz 8 terminiem

Zinātnisko rakstu autoriem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2019. gada 21. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2019. gada 5. maijam. Rakstu lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2019. gada 31. jūlijam (liepu.vapp.lapp@gmail.com)