Pieteikums

Uzstāšanās valodā
Līdz 850 rakstu zīmēm uzstāšanās valodā
Līdz 8 terminiem

Klātienes referentiem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2018. gada 13. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2018. gada 27. aprīlim

Neklātienes referentiem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2018. gada 13. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2018. gada 27. aprīlim. Neklātienes referāta video failu un prezentāciju lūdzam pievienot konferences mājaslapā līdz 2018. gada 30. aprīlim

Tikai zinātniskā raksta autoriem
Līdz 850 rakstu zīmēm raksta valodā
Līdz 8 terminiem

Zinātnisko rakstu autoriem pieteikumu lūdzam aizpildīt tiešsaistē līdz 2018. gada 13. aprīlim un veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 2018. gada 27. aprīlim. Rakstu lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2018. gada 31. jūlijam (liepu.vapp.lapp@gmail.com)